B.Des

Alumni


Bachelor's of design : Batch of 2019´╗┐ADITYA AMAN
´╗┐ADITYA AMAN

2019501

AGUSTIAN GEORGE
AGUSTIAN GEORGE

2019502

ANAGH P K
ANAGH P K

2019503

BHADRA BALU
BHADRA BALU

2019504

HARSHIT SHARMA
HARSHIT SHARMA

2019507

KASTURI KATALE
KASTURI KATALE

2019508

NENAVATH NIHAR NAIK
NENAVATH NIHAR NAIK

2019509

NIRANJAN S
NIRANJAN S

2019510

PRANAV CHAUDHARI
PRANAV CHAUDHARI

2019511

PRANIL MHAISGAWALI
PRANIL MHAISGAWALI

2019512

RUCHIRA BORHADE
RUCHIRA BORHADE

2019513

SAMANTA HIRE
SAMANTA HIRE

2019514

SARTHAK CHAUDHARY
SARTHAK CHAUDHARY

2019515

SARWANJOT BHINDER
SARWANJOT BHINDER

2019516

SHREYANS JAIN
SHREYANS JAIN

2019517

SHRUNOTI TATIYA
SHRUNOTI TATIYA

2019518

SIDDHANT MAHULKAR
SIDDHANT MAHULKAR

2019519

SOHAM MOHANTY
SOHAM MOHANTY

2019520

SUBIN S
SUBIN S

2019521

SUCHIR SHARMA
SUCHIR SHARMA

2019522

TANISHI GOLA
TANISHI GOLA

2019523

VISHNU  R
VISHNU R

2019524

YASH  YOGESH
YASH YOGESH

2019525

GUNJAL DEWANG
GUNJAL DEWANG

2019526

MUHAMMED RASLAN. P
MUHAMMED RASLAN. P

2019527

KRUTIKA SHET
KRUTIKA SHET

2019528

AMIT ABRAHAM
AMIT ABRAHAM

2019529